Badanie psychologiczne, testy psychologiczne, diagnoza psychologiczna

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty usług dotyczących możliwości diagnostycznych i opiniowania w Psychoradzie poprzez korzystanie z dostępnych testów psychologicznych.

Testy psychologiczne odgrywają znaczącą rolę w rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych, a także preferencji zawodowych, osobowościowych, temperamentalnych. Wszystkie testy psychologiczne, których używamy do diagnozy, są aprobowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Testy dostępne są w wersji on-line.

 

W opłatę za usługę wchodzi:

 • wykonanie 1 testu
 • napisanie 1 opinii
 • wysłanie opinii pocztą listem poleconym na wskazany adres

 

Jak wygląda badanie psychologiczne (testy psychologiczne):

Po zaksięgowandiagnoza psychologicznaiu wpłaty otrzymasz e-mail/SMS o możliwości kontaktu z psychologiem, by omówić zakres testów:


1. Opisujesz w systemie konsultacyjnym (po zalogowaniu)  jakiego rodzaju testy Cię interesują, a emailembysmy mogli Ci je pzrygotowac i wysłać

2. Po ustaleniu testów otrzymasz instrukcję oraz test do wypełnienia.

3. Samodzielnie  przeprowadzasz badanie

4. W ciągu 2-10 dni roboczych (w zaleznosci od trudności testu)  otrzymujesz poprzez system konsultacyjny wyniki.

W placówkach psychiatrycznych, w zakładach pracy, w szkołach bierze się pod uwagę wyniki testów psychologicznych, przeprowadzonych przez psychologa. Tego rodzaju kompleksowe podejście do problemów psychicznych klienta niejednokrotnie znacznie poprawia uzyskiwane efekty leczenia zaburzeń psychicznych.

 


Testy psychologiczne (wybór)

Dysponujemy następującytmi testami psychologicznymi do pomiaru inteligencji, osobowości,temperamentu na potrzeby rektrutacji i doradctwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Diagnoza zaburzeń lękowych
Stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychiatry-cznej; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznej

 • Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) i Skale Objawowe Zaburzeń Lękowych (SOZL)
  220 zł

 

Dla par

 • Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej (KKMiP) i Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP)
  250 zł


Testy Osobowości

Badanie przeprowadza się w celu stworzenia charakterystyki profilu osobowościowego. Dzięki temu można odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”, stworzyć charakterystykę psychologiczną, poznać swoje mocne oraz słabe strony. Jest to przydatne pod kątem wyboru kierunku rozwoju zawodowego,  określa również funkcjonowanie badanego w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.

 Badanie można również przeprowadzać w kierunku diagnozowania zaburzeń osobowości.  Wykonanie testów pozwala określić trudności, jakich doświadcza osoba badana, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych, ocenę zasobów i dysfunkcji procesów psychicznych. Po badaniu możliwe jest zaproponowanie odpowiedniej metody terapii, aby ułatwić leczenie.

 • e-ACL - Lista przymiotnikowa ACL
  Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.
  180 zł

 • e-NEO-FFI - Inwentarz Osobowości
  Młodzież, dorośli 
  200 zł

 • e-NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości
  Młodzież, dorośli
  200 zł

 • e-FCZ-KT(R) - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej
  Młodzież, dorośli
  150 zł

 • e-LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
  Dorośli
  150 zł

 • e-LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć
  Młodzież, dorośli
  150 zł

 • e-MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
  Młodzież, dorośli

 • e-STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
  Młodzież, dorośli (żołnierze)
  150 zł

 • e-BIP - Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy
  Dorośli czynni zawodowo
  200 zł

 • e-CUIDA - Kwestionariusz do Badania Kandydatów na Opiekunów
  Dorośli
  200 zł

 • e-EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka
  Dorośli
  200 zł

 • e-MMPI-2 - Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowosci® - 2 >
  Dorośli
  430 zł


Test Inteligencji ogólnej

 • e-CFT 20-R - Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella - wersja 2 zrew.
  Dzieci, młodzież, dorośli
  150 zł

 • e-APIS-P(R) - Bateria Testów APIS-P(R)
  Uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, uczęszczający do gimnazjum i rozpoczynający naukę w szkole ponadgimnazjalnej
  200 zł

 • e-APIS-Z - Bateria Testów APIS-Z
  Młodzież kończąca szkołę średnią oraz młodzież studiująca
  200 zł

 • e-CFT 3 - Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella - wersja 3
  Licealiści, studenci, dorośli z wyższym wykształceniem
  200 zł

 • e-TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Klasyczna
  Dzieci, dorośli
  200 zł

 • e-TMS-Plus - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Plus
  Młodzież, dorośli
  200 zł


Test Inteligencji emocjonalnej

 • e-DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej
  Młodzież, dorośli
  150 zł

  e-KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
  Młodzież, dorośli 
  150 zł

 • e-TRE - Test Rozumienia Emocji
  Młodzież, dorośli
  150 zł

 • e-PROKOS - Profil Kompetencji Społecznych
  Dorośli
  150 zł

 

Test kompetencji rodzinnych

 • e-CUIDA - Kwestionariusz do Badania Kandydatów na Opiekunów
  Dorośli
  250 zł


Test Stres

 • e-CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
  Młodzież, dorośli
  150 zl

 • PTSD
  Dorośli 
  150 zł


Test określający temperament

 • e-IVE - Kwestionariusz Impulsywności
  Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli
  150 zł

 • e-FCZ-KT(R) - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej
  Młodzież, dorośli
  150 zł

 • e-PTS - Kwestionariusz Temperamentu
  Młodzież, dorośli
  150 zł

 • e-EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka
  Dorośli
  200 zł

Test doradctwa zawodowego i HR

 •  e-WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
  Uczniowie gimnazjum, szkół średnich, dorośli
  150 zł

 • e-LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć
  Młodzież, dorośli
  150 zł

 • e-CwP - Skala Człowiek w Prac
  Dorośli
  150 zł

 • e-LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
  Dorośli
  150 zł

 • e-WERK - Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi
  Dorośli, aktywni zawodowo, z co najmniej średnim wykształceniem
  150 zł

 

W testach psychologicznych nie ma dobrych i złych odpowiedzi – aby ich wynik był rzetelny i mógł cokolwiek wnosić do dalszej pracy czy konsultacji z innym specjalistą, należy odpowiadać na pytanie zgodnie z tym, jaka jest rzeczywistość.
Tylko szczerość przy udzielaniu odpowiedzi pozwoli uzyskać wiarygodny wynik testu.
Od tego uzależniona jest dalsza decyzja dotycząca tego, czy osoba badana wymaga leczenia czy nie.

 

Wizyta kontrolna

Po pdiagnoza psychologicznarzeprowadzeniu badania  na prośbę osoby badanej można się umówić na omówienie wyników, gdyby opis okazał się niejasny dla osoby badanej. Podczas spotkania klient otrzymuje informację na temat problemów w codziennym funkcjonowaniu oraz na temat swoich zasobów mocnych stron, na których może się oprzeć w procesie terapii.

Po zakończonym procesie diagnostycznym można zaplanować oddziaływania terapeutyczne. Psycholog nie przepisuje recept na leki farmaceutyczne, ale może zalecić uzupełnienie diety o preparaty wspomagające pracę umysłu, zaproponować udział w dalszych e-konsultacjach terapeutycznych lub zaproponować wizytę u lekarza psychiatry.

Umawianie wizyt kontrolnych >


Jak przygotować się do testu


Najważniejsze to być wyspanym i wypoczętym. Nie wolno spożywać wcześniej jakichkolwiek środków psychoaktywnych, za wyjątkiem tych, które zalecił lekarz.


Czym jest diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi próbę wyjaśnienia co ma wpływ na powstawanie zgłaszanych przez klienta problemów oraz zrozumienia skąd się wzięły. Diagnoza służy lepszemu poznaniu siebie, swoich możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu osobistym, zawodowym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i nasilaniu się nieprawidłowego zachowania. Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, system wartości.

Wszystkich naszych specjalistów obowiązuje zawodowy kodeks etyczny i muszą postępować zgodnie z nim. Obowiązuje ich dyskrecja oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. W przypadku realnego zagrożenia zdrowia i życia osoby zgłaszającej się po pomoc, specjalista zobowiązany jest do podjęcia działań interwencyjnych.

Formularz zamówienia

 • Tak, zamawiam Badanie psychologiczne, testy psychologiczne, diagnoza psychologiczna w cenie ustalonej przeze mnie.

Uwaga!  Wpisz w okienko do zapłaty kwotę za wybrany test.

 

Instrukcja:
Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu wpłaty, proszę zalogować się na swoje konto
(Logowanie -> Twoje konto -> Aktywne konsultacje -> link) i podać datę swoich urodzin i cel robienia testów i nazwę wybranego testu.

Następnie psycholog podeśle  instrukcję so wykonania testu online. Proszę zarezerwować do 2 godzin na wypełnienie testu.


Analiza wypełnionego testu trwa do 4-10 dni.

Jesteś tu pierwszy raz?
Aby zamówić, załóż konto

Posiadając zarejestrowane konto będziesz w pełni korzystać z możliwości jakie oferuje Ci Psychorada. Otrzymasz dostęp do bezpłatnych narzędzi autodiagnostycznych, bezpłatnych porad, artykułów, poradników, specjalnych akcji promocyjnych oraz systemu konsultacyjnego.

Załóż konto

Aby zamówić, zaloguj się

Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji Przypomnij hasło

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.